Впровадження КСЗІ

Комплексна система захисту інформації

Закони та норми України вимагають захист інформації, що належить державі, а також інформації з обмеженим доступом, вимоги щодо захисту якої встановлені законом, у тому числі персональні дані.

Комплексна система захисту інформації (КСЗІ) – це організаційні (обов’язкові) та технічні (при необхідності) заходи для захисту інформації від розголошення, витоку та несанкціонованого доступу.

Інфографіка - КСЗІ

Регулювання створення, впровадження та використання КСЗІ в Україні виконується відповідно до нормативних документів із технічного захисту інформації (далі – НД ТЗІ).

Створення КСЗІ в Автоматизованій Системі або Інформаційно-Телекомунікаційній Системі (далі – АС, ІТС, «цільовий об’єкт») здійснюється згідно з НД ТЗІ 3.7-003-05 “Порядок проведення робіт зі створення комплексної системи захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі” на підставі технічного завдання, розробленого відповідно до вимог НД ТЗІ 3.7-001-99 “Методичні вказівки щодо розробки технічного завдання на створення комплексної системи захисту інформації в автоматизованій системі”.

Н-Х пропонує професійні послуги зі створення КСЗІ для АС або ІТС, а також відповідні консультації з інформаційної безпеки.

Наказ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України про видачу нам ліцензії на надання послуг криптографічного та технічного захисту інформації.

ЗАПРОСИТИ ЦІНУ

Мета

Метою проекту та наших послуг є створення та впровадження КСЗІ, а також надання консультацій Замовнику в узгодженому обсягу охоплення. Для виконання проекту необхідно виконати наступні разові завдання:

 • Сформувати загальні вимоги до КСЗІ в ІТС.
 • Розробити політики безпеки інформації в ІТС.
 • Розробити технічне завдання (далі – ТЗ) на створення КСЗІ.
 • Розробити проект КСЗІ.
 • Ввести КСЗІ в дію та оцінити захищеність інформації в ІТС.

Також, за бажанням Замовника, Виконавець пропонує постійні послуги з супроводу КСЗІ.

Етапи впровадження КСЗІ

1
Формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС
 • Формування загальних вимог до КСЗІ в ІТС.
 • Обгрунтування необхідності створення КСЗІ
 • Обстеження середовищ функціонування ІТС
 • Формування завдання на створення КСЗІ
2
Розробка політики безпеки інформації в ІТС
 • Вивчення об’єкта, на якому створюється КСЗІ, проведення науково-дослідних робіт
 • Вибір варіанту КСЗІ
 • Оформлення політики безпеки
3
Розробка технічного завдання (далі – ТЗ) на створення КСЗІ
 • ТЗ на створення КСЗІ в ІТС є основним організаційно-технічним документом, який визначає вимоги щодо захисту оброблюваної в ІТС інформації, порядок створення КСЗІ, порядок проведення всіх видів випробувань КСЗІ та введення її в експлуатацію в складі ІТС.
 • ТЗ на створення КСЗІ розробляється на відповідній стадії робіт зі створення ІТС на основі комплексного підходу до побудови КСЗІ, який передбачає об’єднання в єдину систему всіх необхідних заходів і засобів захисту від різноманітних загроз безпеці інформації на всіх етапах життєвого циклу ІТС.
 • ТЗ на створення КСЗІ може розроблятися для новостворюваних ІТС, а також при модернізації вже чинних ІТС. Для оформлення ТЗ на КСЗІ можуть бути використані наступні варіанти: у вигляді окремого розділу ТЗ на створення ІТС; у вигляді окремого (часткового) ТЗ; у вигляді доповнення до ТЗ на створення ІТС.
 • Перший варіант рекомендується застосовувати для новостворюваних ІТС. Другий або третій варіанти рекомендується застосовувати в разі модернізації КСЗІ, модернізації чинних ІТС, а також для ІТС, які вже мають затверджене ТЗ на створення, в якому не міститься окремого розділу щодо захисту інформації.
 • Для будь-якого з варіантів розробки та оформлення ТЗ на КСЗІ, його зміст, порядок узгодження та затвердження повинен відповідати НД ТЗІ 3.7-001 і ДСТУ 34.602.
4
Розробка проекту КСЗІ
 • Проект КСЗІ розробляється на підставі та відповідно до ТЗ на створення ІТС (додаток до нього, окремого ТЗ на створення КСЗІ).
 • Ескізний проект КСЗІ. На цьому етапі здійснюється розробка попередніх проектних рішень КСЗІ та, в разі необхідності, її окремих складових частин, а також розробка, оформлення, погодження та затвердження документації на КСЗІ.
 • Технічний проект КСЗІ.
 • Робочий проект КСЗІ.
5
Введення КСЗІ в дію та оцінка захищеності інформації в ІТС
 • Підготовка КСЗІ до введення в дію.
 • Навчання користувачів.
 • Комплектування КСЗІ.
 • Попередні випробування.
 • Дослідна експлуатація.
 • Державна експертиза КСЗІ.
ЗАПРОСИТИ ЦІНУ

Ознайомтеся з додатковими сервісами та бізнес-кейсами. Надішліть форму для замовлення впровадження КСЗІ або для отримання безкоштовної консультації.

Бізнес-кейси проектів, виконаних нами

Автоматизація бізнесу
Аналіз безпеки вихідних кодів програмного забезпечення
Аудит смарт-контрактів та блокчейн
Аудити безпеки та тести на проникнення
Кейси з впровадження центру безпеки (Security Operations Center)
Керована безпека й комплаєнс (ISO 27001 тощо)
Реагування на інциденти та їх розслідування