Аудит конфігурацій та оцінка хмарної безпеки

Перевірка відповідності інфраструктури сучасним вимогам безпеки

Безпека та конфіденційність інформаційних систем організацій захищаються технологічними та операційними засобами безпеки, які оцінюються в рамках аудиту хмарної безпеки.

Що таке аудит хмарної безпеки?

Хмарний аудит перевіряє хмарну інфраструктуру і зазвичай проводиться нейтральною третьою стороною. Аудитор збирає докази під час аудиту шляхом інтерв’ю, спостережень, тестувань, аналітики та комбінації цих методів.

Аудит хмарної безпеки часто зосереджується на управлінні безпекою бізнесу, що включає операційні, адміністративні та технологічні заходами, які організація використовує для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності своїх інформаційних систем. Аудитор може оцінити заходи безпеки в хмарі, чи правильно вони розгорнуті, чи працюють належним чином, і наскільки вони мінімізують ризики.

Важливість і переваги

Під час використання хмари існують певні загрози безпеці. Регулярна оцінка безпеки вашої хмарної інфраструктури та даних, які там зберігаються, є важливою з кількох причин.

Оцінка хмарної безпеки допомагає:

 • стежити за дотриманням правил і стандартів;
 • аналізувати доступність, цілісність і конфіденційність даних;
 • проаналізувати ефективність заходів безпеки;
 • визначати факти вторгнень, зловживань та інших інцидентів безпеки;
 • знижувати ризики безпеки за рахунок усунення вразливостей безпеки.

Аудит безпеки може переконатися, що контроль доступу спроектований правильно, а права та привілеї користувачів керуються належним чином.

Крім того, аудит може допомогти підтвердити, що співробітники та інші користувачі безпечно використовують хмарні служби. Більшість хмарних систем використовують широкий спектр сторонніх технологій і API. Кожен API та сторонній інструмент може поставити під загрозу безпеку. Аудити можуть виявити недоліки безпеки в інструментах і API, та допомогти компанії їх усунути.

Проблеми аудиту хмарної безпеки

Є кілька основних перешкод, які можуть зробити аудит безпеки хмари особливо складним.

1
Прозорість
Більшість даних розслідувань та оперативних даних у хмарній системі знаходяться під контролем хмарних провайдерів. Для цілей аудиту ці дані є вирішальними. Аудитори повинні мати прямий доступ до відповідної аналітичної інформації, доступ до політик безпеки та ретельної оцінки хмарних ресурсів.
2
Колокейшн
Кілька середовищ часто спільно використовують ті самі фізичні домени в хмарній інфраструктурі. У результаті виникають ризики безпеки, і стає складніше оцінити фізичну обстановку. Якщо запуск сервісів на фізично різних машинах недоцільний, хмарний хостинг повинен продемонструвати, що він може заборонити будь-якому користувачеві отримати права адміністратора на пристрої.
3
Масштаб, обсяг і складність
У звичайному центрі обробки даних існувала обмежена кількість серверів, що дозволяло аудиторам перевіряти їх і звітувати про них. Однак кількість перевірених об’єктів аудиту в хмарній інфраструктурі може швидко збільшуватися. Аудит усіх цих сутностей може бути надзвичайно складним, особливо коли нові сутності постійно додаються та вилучаються. Стандартизація робочих навантажень є важливим компонентом забезпечення аудиту хмарного сервісу.
4
Методи та процедури
Наші методи та процедури аудиту хмарної безпеки включають систематичну оцінку вашої хмарної інфраструктури, включаючи мережу, програми та сховища даних. Наші досвідчені аудитори використовують комбінацію ручних і автоматизованих інструментів для виявлення потенційних уразливостей і недоліків безпеки у вашому хмарному середовищі.

!
Загальний план аудиту хмарної безпеки:
 1. Планування: ми працюємо з вами, щоб зрозуміти вашу хмарну інфраструктуру, ваші вимоги до безпеки та ваші зобов’язання щодо комплаєнсу. Ми розробляємо індивідуальний план аудиту на основі ваших конкретних потреб.
 2. Обсяг охоплення: ми визначаємо скоуп аудиту, включаючи хмарні служби, додатки та сховища даних, які будуть оцінюватися.
 3. Збір інформації: ми збираємо інформацію про вашу хмарну інфраструктуру, включаючи параметри конфігурації, засоби контролю доступу та архітектуру мережі.
 4. Сканування вразливостей: ми використовуємо автоматизовані інструменти для сканування вашого хмарного середовища на наявність відомих вразливостей та недоліків.
 5. Тестування на проникнення: ми проводимо тестування вручну, щоб імітувати атаку на вашу хмарну інфраструктуру та визначити потенційні ризики безпеки.
 6. Аналіз даних: ми аналізуємо дані, зібрані під час аудиту, щоб виявити потенційні вразливі місця та недоліки безпеки./li>
 7. Звітування: ми надаємо детальний звіт про наші висновки, включаючи рекомендації щодо усунення та зниження виявлених ризиків безпеки.

Наші процедури аудиту хмарної безпеки розроблені, щоб забезпечити повне уявлення про стан безпеки вашої хмарної інфраструктури, дозволяючи вам завчасно усунути ризики безпеки та підтримувати цілісність ваших хмарних систем. Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися більше про наші послуги аудиту хмарної безпеки та про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших цілей у сфері безпеки.

Ми підтримуємо Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure та інші хмарні інфраструктури

Розглянемо в якості популярних прикладів аудити AWS та Google Cloud. В ході аудиту ми аналізуємо акаунти AWS, мережеві конфігурації, шифрування даних, реагування на інциденти безпеки та багато іншого. Ми використовуємо такі авторитетні матеріали як CIS AWS Foundations, політики безпеки, засновані на HIPAA, FedRAMP тощо.

План аудиту AWS

 1. Ідентифікація активів у AWS.
 2. Аналіз акаунтів AWS.
 3. Аудит корпоративного управління. Зрозуміти, які сервіси та ресурси AWS використовуються, та переконатися, що програма безпеки або управління ризиками Замовника враховують використання загальнодоступних хмарних середовищ.
 4. Аудит управління конфігурацією мережі. Перевірка відсутності або неправильного налаштування безпеки засобів контролю, пов’язаних із зовнішнім доступом і мережевою безпекою, які можуть призвести до порушення безпеки.
 5. Аудит конфігурації та управління активами. Перевірка управління вразливостями в операційній системі та додатках Замовника для захисту безпеки, стабільності та цілісності активів.
 6. Аудит логічного контролю доступу. Основна увага приділяється визначенню того, як користувачі та дозволи налаштовані для сервісів у AWS, щоб гарантувати, що Замовник безпечно управляє обліковими даними, пов’язаними з усіма обліковими записами AWS.
 7. Аудит шифрування даних. Зрозуміти, де знаходяться дані, та перевірити методи, що використовуються для захисту даних у стані спокою та при передачі.
 8. Журнал безпеки та аудит моніторингу. Перевірка того, чи ведеться журнал аудиту в гостьовій ОС і критичних додатках, встановлених на інстанси Amazon EC2, і чи відповідає реалізація вашим політикам і процедурам, особливо в тому, що стосується зберігання, захисту та аналізу журналів.
 9. Аудит реагування на інциденти безпеки. Оцінка наявності та операційної ефективності засобів управління інцидентами для систем у середовищі AWS.
 10. Аудит аварійного відновлення. Оцінка наявності та операційної ефективності засобів аварійного відновлення для систем у середовищі AWS.

План аудиту хмарної платформи Google

 1. Процес аудиту GCP. Ідентифікувати активи у GCP.
 2. Аналіз облікових записів GCP. Перевірити, чи встановлено правильні налаштування безпеки та доступу для користувачів і облікових записів сервісів у GCP.
 3. Аудит корпоративного управління. Дізнатися, які сервіси та ресурси GCP використовуються, і переконатися, що програма безпеки або управління ризиками замовника враховує використання публічних хмар.
 4. Ідентифікація та класифікація активів. Ідентифікувати та класифікувати активи в середовищі GCP, включаючи дані, додатки та інфраструктуру.
 5. Аудит управління конфігурацією мережі. Перевірити наявність відсутніх або неправильно налаштованих елементів керування безпекою, пов’язаних із зовнішнім доступом і безпекою мережі, які можуть призвести до порушення безпеки.
 6. Аудит конфігурації та управління активами. Перевірити управління вразливостями операційної системи та додатків замовника для захисту безпеки, стабільності та цілісності активів.
 7. Аудит контролю логічного доступу. Основна увага зосереджена на визначенні того, як користувачі та дозволи налаштовані для служб у GCP, щоб переконатися, що замовник безпечно керує обліковими даними, пов’язаними з усіма обліковими записами GCP.
 8. Аудит шифрування даних. Дізнатися, де зберігаються дані, та протестувати методи, які використовуються для захисту даних під час зберігання та передачі.
 9. Журнал безпеки та аудит моніторингу. Переконатися, що журнал аудиту підтримується в гостьовій ОС і критично важливих додатках, встановлених на екземплярах GCP, і що реалізація відповідає вашим політикам і процедурам, особливо щодо зберігання, захисту та аналізу журналів.
 10. Аудит реагування на інциденти безпеки. Оцінити доступність та операційну ефективності інструментів керування інцидентами для систем у середовищі GCP.
 11. Аудит аварійного відновлення. Оцінити доступність та ефективність роботи інструментів аварійного відновлення для систем у середовищі GCP.

Ознайомтеся з нашими додатковими сервісами та бізнес-кейсами. Надішліть форму нижче для замовлення аудиту хмарної конфігурації. Отримайте безкоштовну консультацію.

Резюме сервісу

⏳ Тривалість проєкту

У середньому 2-3 тижні, іноді довше. Залежить від розміру та складності інфраструктури та ваших конкретних вимог.

🎁 Це може бути безкоштовним чи мати тестовий період?

Безкоштовна консультація та первинний аналіз бізнес-вимог.

💼 Для якого типу бізнесу це потрібно?

Фінансові послуги, організації охорони здоров’я, підприємства роздрібної торгівлі та електронної комерції, державні установи, технологічні компанії тощо.

💡 Коли потрібна ця послуга?

Якщо у вас є вимоги до відповідності, проблеми з безпекою, міграція чи інші значні зміни в інфраструктурі тощо.

📈 Ваша вигода

Запобігання порушенням безпеки та штрафам, краще управління ризиками, підвищення ефективності, довіри клієнтів, лояльності та репутації.

⚙️ Наші методи та інструменти

Перевірка вручну, автоматизовані інструменти, тестування на проникнення, моделювання загроз і оцінка відповідності.

📑 Результати

Резюме, детальний звіт, рекомендації, оцінка ризиків і сертифікат відповідності.

ЗАПРОСИТИ ЦІНУ

Бізнес-кейси проектів, виконаних нами

Автоматизація бізнесу
Аналіз безпеки вихідних кодів програмного забезпечення
Аудит смарт-контрактів та блокчейн
Аудити безпеки та тести на проникнення
Кейси з впровадження центру безпеки (Security Operations Center)
Керована безпека й комплаєнс (ISO 27001 тощо)
Реагування на інциденти та їх розслідування