Основні навички та кар’єра в інформаційній безпеці

09.02.2024

Інформаційна безпека у 2024 році: які навички та сертифікації з кібербезпеки необхідні для успішної карʼєри 

У 2024 році інциденти інформаційної безпеки продовжують збільшуватися. Сфера інформаційної безпеки стає більш динамічною та складною. Професійний розвиток, сертифікація, розуміння структурних розділів кібербезпеки та відповідних навичок є важливими не лише для початківців, а й для керівників компаній різних галузей, кадрових служб, фахівців із професійного розвитку персоналу тощо. Якщо ви в пошуку практичної інформації, яка допоможе вам розпочати свій шлях у кібербезпеці, або знайти гідних спеціалістів, щоб захистити вашу організацію або власний бізнес, тоді ви перейшли за правильним посиланням. Ласкаво просимо у динамічний світ кібербезпеки 2024 року, де навички та знання є валютою успіху.

З чого складається сучасна кібербезпека

Домени кібербезпеки слугують спеціалізованими галузями, де професіонали відточують свої навички в певному розділі кібербезпеки для зміцнення конкретного шару багаторівневого цифрового захисту. Ця класифікація сприяє побудові дорожньої карти для інженерів-початківців, консультантів та професіоналів, які прагнуть зорієнтуватися в широкому спектрі робочих місць у цій динамічній галузі. 

Використовуйте мапу доменів, щоб зрозуміти структуру розділів, визначити, куди рухатися, і які навички розвивати для обраних вами галузей. Така карта важлива для всіх видів бізнесу, що використовують ІТ. Вона допомагає зрозуміти, на що звертати увагу, обираючи аутсорсингову компанію чи спеціалістів із кібербезпеки. Потрібною вона є і для фахівців із професійного розвитку персоналу в кібербезпеці, адже вона дає розуміння, що варто врахувати при розробці програм для кожного розділу. Один із спрощених прикладів такої мапи є тут.

map

Джерело: www.stationx.net

Багато компетенцій з різних доменів сильно пов’язані між собою. Деякі компетенції знаходяться на межі різних доменів, або з різною специфікою повторюються в різних доменах. Розглянемо домени цієї карти детальніше. 

Архітектура безпеки

Фундамент безпечного цифрового середовища формується архітектурою безпеки. Професіонали в цій галузі розробляють і впроваджують загальну структуру, яка визначає, як інтегруються засоби контролю безпеки, протоколи та технології. Від мережевої архітектури до безпечної розробки застосунків, архітектори безпеки створюють стійкі фреймворки, які протистоять безлічі кіберзагроз. Основні компетенції, необхідні для архітектури безпеки, включають знання й досвід у наступних дисциплінах:

 • Мережева безпека;
 • Криптографія;
 • Управління ідентифікацією та доступом;
 • Протоколи безпеки;
 • Безпека застосунків;
 • Безпека операційних систем;
 • Хмарна безпека.

Ці навички в поєднанні дають архітекторам безпеки можливість створювати комплексні стійкі архітектури безпеки, які захищають організації від широкого спектру кіберзагроз.

Безпека застосунків

Професіонали, що спеціалізуються на безпеці застосунків, зосереджуються на проектуванні та побудові безпечного програмного забезпечення, а також на виявленні та усуненні вразливостей у програмному коді. Таким чином фахівці гарантують, що додатки будуть стійкими до зловмисної експлуатації. Від побудови процесів безпечного кодування до регулярного аудиту – ця сфера має вирішальне значення для зменшення ризиків, пов’язаних із постійно мінливим ландшафтом застосунків. Безпека застосунків включає наступні елементи:

 • Практики безпечного кодування;
 • Мови програмування;
 • Безпека вебзастосунків;
 • Фреймворки та бібліотеки безпеки;
 • Моделювання загроз;
 • Security DevOps (DevSecOps) – ця спеціальність знаходиться на стику Безпеки застосунків з Операціями безпеки.

Ці навички дозволяють фахівцям із безпеки застосунків запобігати вразливостям у програмних застосунках на ранніх етапах проектування, а також виявляти, оцінювати та зменшувати їх.

Оцінка ризиків

Розуміння та зменшення ризиків лежить в основі ефективної кібербезпеки. Галузь оцінки ризиків – це те, з чого починається цей процес. Фахівці в цій галузі оцінюють потенційні загрози, вразливості та їхній можливий вплив на активи організації. Проводячи ретельну оцінку ризиків, команди з кібербезпеки можуть визначати пріоритети для пом’якшення наслідків і стратегічно розподіляти ресурси. До основних знань оцінки ризиків у сфері кібербезпеки належать:

 • Системи управління ризиками;
 • Оцінка вразливостей, у тому числі, тестування на проникнення;
 • Кількісний та якісний аналіз ризиків;
 • Аналіз впливу на бізнес (BIA);
 • Уміння складати якісні звіти.

Ці навички дозволяють фахівцям із кібербезпеки систематично оцінювати ризики та управляти ними, надаючи організаціям інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих рішень щодо стану їхньої безпеки.

Управління корпоративними ризиками 

Управління корпоративними ризиками передбачає інтеграцію заходів щодо запобігання кіберризикам у загальну стратегію управління ризиками організації. Фахівці в цій галузі співпрацюють із різними зацікавленими сторонами, щоб узгодити цілі кібербезпеки з бізнес-цілями. Основні знання, необхідні для управління ризиками в кібербезпеці, включають наступні:

 • Системи управління ризиками;
 • Знання бізнесу та галузі;
 • Стандарти безпеки та комплаєнс;
 • Уміння застосовувати різні ресурси та стратегії обробки ризиків;
 • Стратегічне планування;
 • Планування реагування на інциденти.

Ці тверді навички в поєднанні зі стратегічним мисленням, підприємницькими якостями та всебічним розумінням ризику організації дозволяють фахівцям ефективно управляти ризиками кібербезпеки на рівні підприємства.

Стратегічне управління безпекою

Сфера стратегічного управління безпекою зосереджена на створенні та підтримці надійної політики, процедур і структур кібербезпеки. Фахівці зі стратегічного управління кібербезпекою забезпечують відповідність заходів безпеки цілям організації, вимогам законодавства та галузевим стандартам. Ця сфера вказує стратегічний напрямок, необхідний для ефективного управління кібербезпекою. До основних знань у сфері управління кібербезпекою відносяться наступні:

 • Основ корпоративного управління та управління безпекою;
 • Відповідність нормативним вимогам;
 • Управління ризиками;
 • Політика та процедури безпеки;
 • Показники безпеки та звітність;
 • Управління ризиками постачальників.

Ці навички дозволяють фахівцям зі стратегічного управління кібербезпекою створювати та підтримувати надійну корпоративну систему управління кібербезпекою. Вони гарантують, що практики інформаційної безпеки організації відповідають її загальним бізнес-цілям та регулятивним вимогам.

Розвідка загроз

Сфера розвідки загроз включає збір, аналіз та інтерпретацію інформації про кіберзагрози. Це наймолодша галузь кібербезпеки, направлена на виявлення майбутніх проблем задовго до того, як вони перетворяться на атаки або інциденти. Професіонали в цій галузі надають організаціям практичні знання, що дозволяють вживати проактивних заходів для захисту від нових загроз і вразливостей. Основні знання, необхідні для розвідки загроз, включають:

 • Ландшафт кіберзагроз;
 • Аналіз розвідданих про загрози;
 • Мережеві протоколи;
 • Програмування та написання сценаріїв;
 • Розвідка з відкритих джерел (OSINT);
 • Знання Dark Web;
 • Платформи розвідки кіберзагроз (TIP).

Ці навички допомагають фахівцям із розвідки загроз проактивно виявляти, оцінювати та реагувати на потенційні загрози кібербезпеці.

Навчання користувачів

Оскільки людський фактор залишається важливим елементом кібербезпеки, сфера навчання користувачів є важливою. Фахівці в цій галузі розробляють і впроваджують програми для навчання користувачів найкращим практикам кібербезпеки, потенційним ризикам і важливості дотримання правил безпеки. Розвиваючи культуру кібербезпеки, організації можуть значно зменшити ризики використання вразливостей персоналу, якими часто користуються кіберзловмисники. Навчання користувачів кібербезпеці зосереджене на підготовці працівників організації до розпізнавання та пом’якшення ризиків безпеки. Основні знання для навчання користувачів із кібербезпеки включають:

 • Основи кібербезпеки;
 • Розробка тренінгів із підвищення обізнаності з питань безпеки;
 • Комунікаційні та презентаційні навички;
 • Знання ландшафту загроз;
 • Розуміння людської поведінки;
 • Політика та процедури безпеки;
 • Розробка екзаменів, тестів та симуляцій.

Ці навички дають змогу фахівцям із кібербезпеки, відповідальним за навчання користувачів, створювати культуру безпеки в організації, знижуючи ризик порушень безпеки, пов’язаних із людським фактором.

hacker's work

Операції безпеки

Операції безпеки – це нервовий центр кібербезпеки. Професіонали в цій галузі відстежують сигнали безпеки, реагують на інциденти та забезпечують повсякденний захист систем організації. Від виявлення загроз у режимі реального часу до координації реагування на інциденти, ефективність операцій з безпеки безпосередньо впливає на здатність організації ефективно протистояти кіберзагрозам. Основні знання, якими повинні володіти фахівці з операцій з безпеки, включають:

 • Управління інформацією та подіями безпеки (SIEM);
 • Виявлення та реагування на інциденти, в тому числі, розслідування;
 • Моніторинг мережевої безпеки (NSM, NDR);
 • Системи виявлення та запобігання вторгнень (IDPS);
 • Безпека кінцевих пристроїв;
 • Аналітика безпеки;
 • Інтеграція розвідданих про загрози та полювання на загрози;
 • Управління вразливостями.

Ці навички дозволяють фахівцям з операцій безпеки активно відстежувати, виявляти загрози безпеці, реагувати на них та пом’якшувати їх.

Фізична безпека

Фізична безпека є надзвичайно важливим компонентом кібербезпеки, адже зосереджується на захисті чутливих даних, матеріальних активів, приміщень та персоналу організації від фізичних загроз. Ключові аспекти фізичної безпеки у сфері кібербезпеки включають системи контролю доступу, спостереження, виявлення вторгнень, управління відвідувачами; планування реагування на інциденти; оцінку фізичної безпеки для виявлення вразливостей. Розглянемо основні знання фізичної безпеки:

 • Технічні навички (робота з електронними системами безпеки, спостереження та виявлення вторгнень, технологіями контролю доступу);
 • Оцінка ризиків фізичної безпеки;
 • Кризовий менеджмент; 
 • Розуміння психології.

Комплексний підхід до фізичної безпеки посилює загальний стан кібербезпеки шляхом передбачення й усунення вразливостей у матеріальному світі. Це доповнює заходи цифрової безпеки для забезпечення цілісності стратегії захисту.

Розвиток кар’єри 

Оскільки галузі кібербезпеки розвиваються, фахівці повинні постійно вдосконалювати свої навички. Сфера розвитку кар’єри включає розробку стратегій постійного навчання, тренінгів та підвищення кваліфікації. Це передбачає відстеження нових технологій, отримання відповідних сертифікатів та участь у програмах професійного розвитку. До основних знань, необхідних для розвитку кар’єри в кібербезпеці, відносяться:

 • Тренінги;
 • Сертифікації;
 • Персональний брендинг;
 • Конференції та інше спілкування;
 • Менторство.

Ці тверді навички в поєднанні з м’якими навичками, такими як лідерство, критичне мислення та вирішення проблем, сприяють успішній та повноцінній кар’єрі в галузі кібербезпеки.

Фреймворки та стандарти

Сфера нормативно-правової бази, стандартів та фреймворків встановлює керівні принципи та орієнтири, яких організації дотримуються у своїй практиці кібербезпеки. Фахівці в цій галузі працюють із такими стандартами, як NIST, ISO/IEC 27001 та CIS Controls, щоб забезпечити відповідність заходів кібербезпеки визнаним галузевим критеріям та вимогам. Дотримання цих стандартів забезпечує структурований підхід до кібербезпеки, підвищуючи узгодженість та ефективність. Основні знання фахівців із кібербезпеки в контексті фреймворків і стандартів включають в себе наступні:

 • ISO/IEC 27001;
 • NIST CSF (Cybersecurity Framework);
 • CIS Controls;
 • PCI DSS; 
 • GDPR;
 • ITIL (Бібліотека інфраструктури інформаційних технологій);
 • CMMC (Сертифікація моделі зрілості кібербезпеки);

Ці знання гарантують, що організації впроваджують надійні та ефективні заходи безпеки, адаптовані до їхніх конкретних потреб і регуляторних вимог.

Кожний домен відіграє вирішальну роль у зміцненні захисту від різноманітних кіберзагроз, що постійно розвиваються. Обираєте свій шлях у сфері інформаційної безпеки, чи плануєте інтегрувати заходи з кібербезпеки у своїй компанії? Вам необхідно розбиратися у твердих та м’яких навичках – професійних компетенціях та ділових якостях. З різними видами необхідних навичок детальніше ми познайомимо вас далі. 

Найважливіші тверді навички кібербезпеки 

Тверді навички, або професійні навички, слугують фундаментом, на якому будується надійний захист від кіберзагроз. Здатність орієнтуватися в складній павутині мов програмування, мережевих протоколів і новітніх технологій є обов’язковою для фахівців із кібербезпеки. 

Перелік твердих навичок кібербезпеки є великим, оскільки в ній існує багато галузей. Це не означає, що вам потрібно знати та вміти все. Щоб стати спеціалістом у сфері інформаційної безпеки, потрібно обрати галузі, які вас цікавлять, та розвивати навички, необхідні в цій сфері. Або навпаки, проаналізувати ваші наявні тверді навички, а тоді вже обрати оптимальну галузь.

specialist

Хмарна безпека

Оскільки організації все частіше мігрують до хмарних середовищ, компетентність у сфері хмарної безпеки стає вкрай важливою. Фахівці з кібербезпеки, які мають досвід у галузі хмарної безпеки, розуміють унікальні виклики, пов’язані з такими хмарними платформами, як AWS, Azure або Google Cloud. Сюди входить захист даних, оцінка хмарної безпеки, безпечне налаштування хмарної інфраструктури та впровадження надійних засобів контролю доступу в хмарних середовищах.

Оцінка, аналіз та управління ризиками

Фахівці з кібербезпеки повинні вміло орієнтуватися у сфері ризиків. Оцінка ризиків передбачає виявлення потенційних загроз і вразливостей, аналіз їхнього потенційного впливу та кількісну оцінку пов’язаних із ними ризиків. Здатність оцінювати ризики та управляти ними має вирішальне значення для прийняття обґрунтованих рішень, визначення пріоритетності заходів безпеки та ефективного розподілу ресурсів.

Стратегічне управління, ризик-менеджмент та комплаєнс (GRC)

Сфера GRC зосереджена на створенні та підтримці надійних структур керівництва, ефективному управлінні ризиками та забезпеченні дотримання відповідних норм і стандартів. Фахівці з GRC беруть участь у розробці політик, визначенні стратегій управління ризиками та забезпеченні відповідності заходів кібербезпеки законодавчим і галузевим вимогам.

Тестування на проникнення

Тестування на проникнення, або етичне хакерство – це проактивний підхід до виявлення та усунення вразливостей безпеки. Професіонали в цій галузі імітують кібератаки, щоб оцінити ефективність наявних заходів безпеки. Тестувальники на проникнення використовують поєднання технічних навичок, цілеспрямованості, проникливості, креативності та стратегічного мислення, щоб виявити потенційні слабкі місця та надати рекомендації щодо покращення загальної системи безпеки.

Аналіз безпеки

Здатність проводити ретельний аналіз безпеки є важливою навичкою для фахівців із кібербезпеки. Це передбачає оцінку стану безпеки систем, застосунків та мереж за допомогою таких методів, як оцінка вразливостей та аналіз ризиків. Аналітики безпеки повинні виявляти потенційні слабкі місця, оцінювати їхній вплив та рекомендувати стратегії пом’якшення наслідків для зміцнення загальної архітектури безпеки.

Інженерія безпеки

Інженерія безпеки передбачає розробку та впровадження надійних рішень для забезпечення безпеки. Професіонали в цій галузі створюють системи з вбудованими заходами безпеки, гарантуючи, що кібербезпека є невіддільною частиною життєвого циклу розробки. Від початкового безпечного кодування до створення надійної інфраструктури – інженерія безпеки відіграє ключову роль у побудові захисту, здатного протистояти еволюційним загрозам.

Штучний інтелект і машинне навчання

Оскільки кіберзагрози стають все більш винахідливими та складними, інтеграція штучного інтелекту (ШІ) та машинного навчання (МН) має першорядне значення для виявлення та зменшення ризиків. Фахівці з кібербезпеки, які володіють ШІ та МН, можуть використовувати ці технології для аналізу великих масивів даних, виявлення аномалій та покращення можливостей виявлення загроз. Цей набір навичок особливо важливий для того, щоб залишатися на крок попереду супротивників, які теж використовують передові методи, зокрема ШІ, для порушення безпеки.

Шифрування та криптографія

Захист конфіденційної інформації значною мірою залежить від шифрування та інших криптографічних методів. Фахівці з кібербезпеки потребують досвіду у впровадженні алгоритмів шифрування, управлінні криптографічними ключами та забезпеченні безпечних каналів зв’язку. Майстерність у шифруванні та криптографії має фундаментальне значення для захисту конфіденційності та цілісності даних на різних цифрових платформах.

screen

SecOps та реагування на інциденти

Операції з безпеки (SecOps) інтегрують заходи захисту в щоденні процеси. Це вимагає від професіоналів моніторингу та реагування на події безпеки в режимі реального часу. Це передбачає безперервний моніторинг систем безпеки, аналіз сповіщень та координацію зусиль із реагування на інциденти. Фахівці з навичками реагування на інциденти можуть швидко виявляти, аналізувати та пом’якшувати порушення безпеки. Створення планів реагування на інциденти, проведення експертизи та координація дій для стримування та усунення загроз забезпечують стійкий захист від кібератак.

Програмування та написання сценаріїв

В основі технічного ландшафту кібербезпеки лежить володіння мовами програмування та сценаріїв. Незалежно від того, чи це автоматизація рутинних завдань, розробка спеціальних інструментів безпеки або проведення складних тестів на проникнення, вміння ефективно кодувати на таких мовах, як Python, JavaScript, Bash або PowerShell – це не просто навичка, це необхідність для кібербезпеки. Майстерність у програмуванні дозволяє професіоналам створювати індивідуальні рішення, пристосовані до унікальних викликів безпеки.

Робота з мережею

Розуміння тонкощів мережевих протоколів і конфігурацій є незамінним у сфері кібербезпеки. Фахівці повинні декодувати, розшифровувати та аналізувати мережевий трафік, виявляти вразливі місця та впроваджувати надійні заходи безпеки для захисту від несанкціонованого доступу. Незалежно від того, чи це зміцнення брандмауерів, налаштування маршрутизаторів або проведення мережевої експертизи, навички роботи з мережею є фундаментальними для захисту величезних взаємопов’язаних систем, які характеризують цифровий ландшафт.

Операційні системи

Всебічне розуміння операційних систем (ОС) є фундаментальним для фахівців із кібербезпеки. Чи то йдеться про захист середовищ Windows, Linux або Unix, фахівці повинні орієнтуватися в тонкощах кожної ОС, щоб виявляти вразливості, застосовувати виправлення та налаштовувати параметри безпеки. Знання операційної системи – це фундамент, на якому будується безпечне обчислювальне середовище.

Керування ідентифікацією та доступом

Контроль доступу користувачів до систем і ресурсів є ключовим аспектом кібербезпеки, а управління ідентифікацією та доступом (IAM) є його основою. Фахівці з управління ідентифікацією та доступом визначають ролі користувачів, дозволи та методи автентифікації, а також керують ними, гарантуючи, що лише авторизовані особи, процеси або обладнання мають доступ до критично важливих даних та систем. Ця навичка дозволяє запобігти несанкціонованому доступу та підтримує безпечне цифрове середовище.

Веббезпека 

З поширенням онлайн-застосунків і сервісів, веббезпека стала важливою спеціалізованою сферою кібербезпеки. Професіонали, що спеціалізуються на веббезпеці, вміють виявляти та зменшувати вразливості вебзастосунків, захищати вебсайти, вебзастосунки, фреймворки, системи управління вмістом та API від поширених вебатак, таких як міжсайтовий скриптинг (XSS), SQL-ін’єкції та багато інших.

Безпека застосунків

Захист програмних застосунків є важливим аспектом кібербезпеки, і фахівці з безпеки зосереджуються на попередженні, виявленні та усуненні вразливостей у програмному коді. Це передбачає проектування безпеки застосунків, проведення аналізу коду, впровадження безпечних практик кодування та використання інструментів для забезпечення стійкості застосунків до кіберзагроз.

Найнеобхідніші навички у кібербезпеці

Фахівці та початківці з кібербезпеки постійно цікавляться, які навички кандидатів найбільше цікавлять керівників. ISC² провела таке дослідження та опублікували результати у своєму звіті.

indicators

Джерело: isc2.org 

Спектр професійних навичок у сфері кібербезпеки є широким і різноманітним. Фахівці з кібербезпеки повинні постійно оновлювати та розширювати їх, щоб залишатися на крок попереду від нових загроз. Набуття цих компетенцій є обов’язковим для тих, хто орієнтується в багатогранному робочому середовищі в різних сферах кібербезпеки. Початківцям варто зосередитися на ключових навичках обраної сфери та розвивати їх. А керівникам різних компаній та кадровим службам варто звернути увагу на ці навички, адже від якості та кваліфікованості кадрів залежить безпека їхнього бізнесу.

Шукаєте надійних партнерів із забезпечення безпеки вашого бізнесу? Аутсорсинг і аутстафінг є ефективним рішенням сьогодення. Зверніться до професіоналів своєї справи!

Ключові мʼякі навички для професіоналів кібербезпеки 

М’які навички необхідні всім: початківцям, професіоналам на будь-якому рівні та керівникам. Мʼякі навички підвищують не лише індивідуальну ефективність, але й загальну стійкість команд кібербезпеки. Їхнє розуміння і відточування є не просто рекомендацією, а необхідністю для досягнення успіху в усіх сферах і на всіх професійних рівнях кібербезпеки.

girl

Володіння мовами

Здатність вільно та грамотно спілкуватися англійською та іншими мовами є однією з найважливіших необхідних м’яких навичок. Фахівці з кібербезпеки співпрацюють із міжнародними командами, орієнтуються в різноманітних технічних і нормативно-правових базах і часто мають іноземних партнерів і клієнтів. Володіння мовою свого колективу та замовників сприяє ефективному обміну інформацією з колегами та клієнтами, а високий рівень володіння іноземною мовою посилює глобальну співпрацю і гарантує, що заходи безпеки будуть точно передані через мовні та культурні кордони. Така мовна вправність є свідченням адаптивності фахівця з кібербезпеки, адже ефективна комунікація має першорядне значення. 

Комунікація та презентація

У сфері, де донесення складних і часто досить абстрактних концепцій безпеки до різних зацікавлених сторін є звичайною справою, ефективні навички письмової та усної комунікації та презентації мають першорядне значення. Недарма існує термін “маркетинг безпеки” – вміння показати ризики і продати свої послуги навіть внутрішньому клієнту. Фахівці з кібербезпеки повинні чітко формулювати ризики, стратегії та рішення для технічної та нетехнічної аудиторії. Працівники щодня комунікують із командою, керівництвом, стажистами, партнерами чи клієнтами. Грамотна письмова та усна комунікація є запорукою ефективності, зрозумілості інформації для всіх членів команди та економії часу.  Уміння чітко пояснити чи зрозуміло представити певну інформацію, часто складну чи неповну, зменшує ризики непорозуміння, забезпечує якісний результат і довготривалу співпрацю.

Продуктивність

У динамічній сфері кібербезпеки продуктивність – це більше, ніж просто дотримання термінів і виконання завдань. Це ефективне управління ресурсами для оптимізації результатів. Здатність підтримувати високий рівень продуктивності гарантує оперативне впровадження заходів безпеки, своєчасне усунення вразливостей, а також швидке та ефективне реагування на інциденти.

Якість роботи

Ефективність заходів з кібербезпеки залежить від якості роботи, яку виконують професіонали. Проблема в тому, що не завжди можливо описати якість безпеки як конкретні очікування клієнта. Тому в інформаційній безпеці показники якості часто задаються тими чи іншими галузевими стандартами. Дотримання високих стандартів якості роботи гарантує, що рішення з безпеки будуть не лише ефективними, але й стійкими до нових кіберзагроз. Якість роботи кожного працівника чи працівниці формує не лише персональний імідж, а й впливає на репутацію компанії.  

Здатність до навчання 

Фахівці з кібербезпеки повинні володіти здатністю постійно навчатися й ефективно передавати знання. Нашою основною метою є дбайливе ставлення до стажистів і працівників. Ми постійно заохочуємо та допомагаємо вдосконалювати навички, отримувати нові знання, даємо поради та рекомендації, щоб максимально розкрити потенціал кожного.

Ставлення до роботи

Позитивне та проактивне ставлення до роботи є запорукою успішної кар’єри у сфері кібербезпеки. Фахівці з кібербезпеки з позитивним ставленням до роботи краще адаптуються до непередбачуваних загроз, творчо підходять до розвʼязання проблем і не здаються через труднощі. 

Незалежність у роботі

Фахівці з кібербезпеки часто працюють у динамічному та швидкоплинному середовищі, що вимагає певної самостійності у прийнятті рішень. Незалежність особливо важлива під час виконання невеликих проектів із безпеки або сценаріїв реагування на інциденти, коли швидкі та рішучі дії можуть зменшити потенційну шкоду. 

Командна робота

Хоча індивідуальні навички є важливими, кібербезпека за своєю суттю є сферою співпраці. Здатність злагоджено працювати в команді – це ще одна м’яка навичка кібербезпеки. Фахівці з кібербезпеки повинні співпрацювати з різними відділами, знаходити компроміси, обмінюватися даними про загрози та спільно розробляти стратегії для зміцнення безпеки організації. 

Аналітичні навички

Аналітичні навички є основою кібербезпеки. Фахівці повинні розбирати складні інциденти безпеки, аналізувати схеми атак і виявляти аномалії у величезних масивах даних. Сильні аналітичні навички дозволяють експертам із кібербезпеки виявляти потенційні вразливості, прогнозувати нові загрози та розробляти проактивні стратегії захисту від кібератак.

Лідерство

Рухаючись карʼєрними сходами, кожен працівник має розвивати лідерські якості, тому що суть безпеки полягає у створенні шляхів подолання проблем, популяризації цих шляхів, передачі знань і заохоченні застосовувати заходи й засоби, які не є завжди зручними або зрозумілими. Лідери з кібербезпеки керують своїми командами за допомогою стратегічного бачення, приймають  важливі рішення під час інцидентів і впливають на тон організаційної культури. Найшвидший шлях до лідерства – це менторство та підтримка молодших спеціалістів і колег.

Підсумок щодо м’яких навичок у кібербезпеці 

У той час як тверді навички є технічною основою кібербезпеки, м’які навички забезпечують основу для їх ефективного застосування. Баланс між технічними знаннями та м’якими навичками є ключем не лише до успіху в різних сферах кібербезпеки, але й до гнучкості та стійкості в постійно мінливому ландшафті. 

Важливу роль у дотриманні безпеки будь-якої організації відіграє людський фактор. 80% всіх кіберінцидентів пов’язані саме з ним. Підприємства та компанії витрачають величезні кошти на відновлення активів та своєї репутації. З нашого досвіду, тренінги та навчання персоналу відіграють ключову роль у дотриманні інформаційної безпеки. Ми допомагаємо кожному бізнесу отримати найактуальніші знання, уникаючи кіберінцидентів, повʼязаних із людським фактором. Наші знання — ваша безпека! Звʼяжіться з нами й обирайте напрям свого розвитку!

Сертифікація у кібербезпеці: ключ до професійного росту

Сертифікація є доказом компетентності та прагнення до досконалості в різних сферах. Початок шляху до сертифікації не лише підтверджує ваші навички, але й відкриває двері до нових можливостей у сфері кібербезпеки. 

Початок карʼєри в кібербезпеці не завжди вимагає наявності сертифіката, але така наявність має низку переваг. Говорячи про подальший розвиток у конкретних сферах кібербезпеки, наявність сертифікацій є дуже стійкою потребою роботодавців та замовників. 

Переваги сертифікатів:

 • Професійне визнання. Сертифікати підвищують професійний авторитет і демонструють прихильність до безперервного навчання.
 • Кар’єрний ріст. Сертифіковані фахівці часто мають кращі перспективи для кар’єрного росту та отримання більш високооплачуваних посад.
 • Спеціалізація. Сертифікати дозволяють фахівцям спеціалізуватися в конкретних сферах кібербезпеки, задовольняючи потреби галузі, що постійно змінюються.
 • Можливості нетворкінгу. Сертифікаційні спільноти надають можливість спілкуватися з професіоналами-однодумцями та галузевими експертами.

Дороговказом, що окреслює стратегічний шлях для професіоналів, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та просунутись у кар’єрі, слугує дорожня карта сертифікації безпеки. Також ви можете використовувати дорожню карту сертифікації безпеки для кращого розуміння сфери, яку ви можете обрати, особливостей та напрямів обраної сфери, вимог щодо сертифікації та їх різноманітності для початківців, спеціалістів та експертів. 

Розглянемо одну з популярних дорожніх карт сертифікацій. Завдяки цій карті ви можете отримати інформацію про кожен сертифікат, його вартість, де навчатись і складати іспит.

roadmap

Джерело: pauljerimy.com

Сучасні сертифікації спеціалістів з кібербезпеки можна розділити на наступні групи (деякі сертифікати входять до кількох груп одночасно):

 • Безпека комунікацій та мереж: GSE, CCIE Sec, CCIE Ent, CISSP, JNCIE Sec, CCDE, NSE 8, CCNP Sec, CASP+, JNCIP Sec, PCNSE, NSE 7, F5 CSE Sec, CCNP Ent, CCSM, PCSAE, PCCSE, NSE 6, CCSE, JNCIS Sec, F5 CTS APM, NSE 5, CCNA, F5 CTS DNS, PCDRA, NSE 4, CWSP, CREST CNIA, F5 CA, eNDP, eWDP, MNSE, PCNSA, OWSE, JNCIA Sec, NSE 3, WCNA, CCSA, ITS-NS, CCT, Net+, PCCET.
 • Управління ідентифікацією та доступом: GSE, CCIE Sec, CCIE Ent, CISSP, CASP+, CIMP, MS-100, CIAM, CIDPRO, AWS CSS, AZ-500, SF CIAMD, CIGE, CIST, SC-300, CAMS, SC-900.
 • Архітектура та інженерія безпеки: GSE, CREST CRTSA, VCDX DCV, RHCA, SABSA SCM, CISSP Concentrations, VCIX DCV, LFCE, GIAC ICS612, CISSP, AWS SAP, RHCE, GDAT, SC-100, AZ-305, VCIX NV, LPIC-3, SABSA SCP, Google PCSA, SCE, ISA CE, GDSA, CASP+, GCTD, CACE, GPPA, MS-100, GPCS, GCSA, GCWN, GRID, CIS LI, PDSO CDE, VCP DCV, CKS, LFCS, ISA CDS, CSSA, CCSP, RHCSA, TUV COTCP, SFCTA, AWS CSS, SFCCCC, EXIN PCSA, CKA, SABSA SCF, AZ-500, CSA CGC, VCP NV, CKAD, LPIC-2, GCIP, GCLD, AWS SAA, EXIN PCSerM, ISA CRAS, Splunk ECSA, AZ-104, CLCSM, CCSE, MCSE, SFSA, Google PCSE, EXIN PCSM, MDSO, SCA, ISA CAP, TUV COSM, CSA CCSK, C)CSO, DCA, LPIC-1, GICSP, GSEC, Server+, PDSO CDP, EXIN PCD, KCNA, Linux+, AZ-220, CSX-T, Cloud+, Google ACE, LFCA, ISA CFS, EITCA/IS, AZ-900, MCSF, MSAF, Apple ACSP, CACS, TUV COSTE, AWS CP, EXIN PCA, A+, CIOTSP, TUV COSP, Cloud Essnt.
 • Безпека активів: GSE, ITIL Master, CISSP Concentrations, ASIS CPP, CISSP, TOGAF, CASP+, ITIL MP, CIPT, CDPSE, CSSA, EPDPP, CIPA, DCPP, CIMP, CDP, BCS PCIAA, ASIS APP, GSEC, CRFS, SSCP, CIPP, Security+, EPDPF, TOGAF Fdn, EPDPE, ITIL Fdn.
 • Управління безпекою та ризиками: GSE, ITIL Master, CISSP Concentrations, PgMP, NCSC CCPLP, ASIS CPP, Zach EAPro, PMP, CISM, S-ISME, NCSC CCPSP, CISSP, TOGAF, CCISO, EEXIN ISM, GSTRT, NCSC CCPP, PSM III, GISP, ITIL SL, Zach EAP, GSLC, S-CISO, CASP+, ITIL MP, Scrum SPS, GLEG, CISSM, CAP, HCISPP, CRISC, CDPSE, CSM, CASM, CM)ISSO, S-ISP, CISA, CSSA, Scrum PSD, GCPM, BCS PCIRM, PEXIN ISM, MGRC, CSSLP, M_o_R P, CPD, PMI ACP, EISM, CGEIT, EXIN 27001E, PECB 27005LM, DCCRP, GCIA, Scrum PAL, CAPM, PSM II, APMG 20000P, C)ISRM, APMG 27001P, PECB 27001LI, IS20, CDP, CCP, C)ISSO, CIS RM, EXIN 27001P, PECB 27032CM, C)HISSP, APMG 20000A, BCS PCIAA, CCSA, PPM, C)ISSM, TUV ITSM, CCRMP, PECB 27005RM, CSBA, DCBCLA, ASIS APP, CNDA, DACRP, CISRM, DCRMP, SSAP, GRCP, SACP, CISP, Zach EAA, CAD, CAC, ISMI CSMP, CSCS, APMG 27001F, PECB 27001F, C)SLO, DCBCA, GSEC, SSCP, Security+, TOGAF Fdn, CSP, IIBA CCA, CITGP, C)ISCAP, CSAP, PECB 27032F, MCL, ITS-C, M_o_R Fdn, Fair Fdn, PSM I, APMG 20000F, ISMI CSM, BCS FISMP, CC, S-ISF, GISF, ITIL Fdn, Project+, CIISec ICSF, FEXIN, EXIN 27001F, PECB 27005F, C CS F, CIS F.
 • Оцінка та тестування безпеки: GSE, GREM, CISSP, GSNA, CASP+, CRISC, GCCC, PCI QSA, CISA, GMON, CIS LA, CSSLP, GCIA, CTPRA, PECB 27001LA, IS20, C)ISSA, APMG 27001A, APMG 20000A, C)ISMS-LA, CIS IA, DCBCLA, TUV MSA, TUV Auditor, CTPRP, IIA CIA, DCBCA, GRCA, CISST, GSEC, SSCP, Security+, EXIN CIT, TUV CySec, GISF, TUV CyAware.
 • Безпека програмного забезпечення: GSE, GREM, CISSP, eCMAP, CASP+, GWEB, S-CSPL, CSSLP, DevNet Pro, CASE, CASST, DevNet A, CCSC, C)SWAE, GSEC, SSCP, Security+, CSST, MASE, S-SPF.
 • Операції з безпеки: GSE, OSEE, OSCE3, GREM, OSWE, OSEP, OSED, CFCE, GXPN, CSFA, GIME, GAWN, CISSP, CAWFE, GCFA, GCTI, CREST CSAM, CFSR, GNFA, eCPTX, eWPTX, CREST CCSAS, MTIA, GCFR, BTL2, MRT, CREST CCT, eCMAP, GCFE, PACES, S-CEHL, CREST CRT, CRTO II, MCD, CASP+, GASF, eCTHP, S-EHE, eCRE, Cisco COP, CCFE, GCED, MCPE, PA CRTE, CREST CTIM, OSCP, GCDA, CMFE, CCTHP, GCIH, GPEN, OSWP, CRTO, CSSLP, MTH, CDRP, eCDFP, MDFIR, LPT, PNPT, GCPN, GPYC, GMOB, SC-400, CCE, CM)DFI, CREST CRIA, CREST RTIA, PA CRTP, GWAPT, OSMR, GCPT, CREST CMRE, eCXD, C)DRE, GSOC, GBFA, BTL1, MBT, MPT, CPENT, CREST CWAT, GEVA, HTB CPTS, MRE, CREST CHIA, EnCE, ACE, eCIR, C)IHE, CSTL, eCPPT, eWPT, CM)IPS, HTB CBBH, OSIP, Cisco COA, C)CSA, CHFI, S-TA, ECIH, C)PSH, CMWAPT, C)PTC, CRTOP, CSR, CySA+, CSX-P, C)NFE, GOSI, C)TIA, OSDA, eMAPT, BSCP, OPST, OSWA, CREA, SC-200, MRCI, EDRP, CFR, CTIA, CSTM, eJPT, S-EHP, CHAT, CREST CPSA, OPSA, CSAE, ASIS PCI, MAD SOCA, MAD CTI, CEH, C)PTE, DV RTOS, DV OTD, MVRE, GSEC, MOIS, CFA, CSA, GFACT, DV MoS, Pentest+, CREST CSAS, ECES, SSCP, CSX-PA, CREST CPIA, MESE, CREST CPTIA, MCPT, C)PEH, GCPEH, Security+, ECSS, C)DFE, S-SA, DV AOPH, OPSE, CSX-F, DV MILF, CIRM Fdn, EEHF, S-EHF, CHA, C)SP, CND, C)VA, KLCP, CSCU, MICS.

Ми знаємо, як складно початківцям у всьому розібратися. Не варто хвилюватися! H-X Technologies видає та допомагає отримувати сертифікати в акредитованих організаціях. 

Для кращого розуміння сертифікації в інформаційній безпеці, можна виділити такі категорії сертифікації:

 • Початкові сертифікати. Ці сертифікати закладають основу для розуміння фундаментальних концепцій кібербезпеки. Наприклад, (ISC)² CC, CompTIA Security+ або EC-Council CND.
 • Проміжні сертифікати. Спираючись на фундаментальні знання, проміжні сертифікати заглиблюються в конкретні сфери, такі як стратегічна безпека, етичне хакерство, реагування на інциденти та мережева безпека. До цієї категорії належать такі сертифікати, як Cisco CCNA, ISACA CGEIT, ISC² SSCP та EC Council CPENT.
 • Експертні сертифікати. Для професіоналів, які прагнуть розвиватися максимально глибоко в одній або кількох сферах, такі сертифікати пропонують поглиблену спеціалізацію та найвищий рівень доведеного професіоналізму та досвіду. До цієї категорії належать сертифікати, для прикладу, GIAC Security Expert (GSE), (ISC)² Certified Information Systems Security Professional (CISSP), CREST Certified Simulated Attack Manager (CSAM) або Offensive Security Certified Expert (OSCE).

Розуміння вектора розвитку та бажання успішного майбутнього є стимулами до навчання. Пройти сертифікаційне навчання та скласти іспити можна в різних організаціях. Ось деякі з них: 

Сертифікація професіоналів із кібербезпеки є частою потребою (72%) організації при працевлаштуванні та професійному розвитку. Які сертифікації є найбільш популярними у світі? (ISC)² провела опитування й отримала наступні результати.

summary table

Source: www.isc2.org 

Орієнтуючись у дорожній карті сертифікації безпеки, фахівці можуть стратегічно вибирати сертифікати відповідно до своїх поточних знань, інтересів і кар’єрних цілей, забезпечуючи всебічний набір навичок і конкурентну перевагу в динамічній сфері кібербезпеки. Цю карту використовують також автори програм професійного розвитку, викладачі, кадрові служби та керівники компаній, щоб розуміти кваліфікацію фахівців та бачити вектор розвитку.

Сертифікація є важливим кроком до здобуття бажаної професії, зважаючи на те, що часто початківці у сфері кібербезпеки не знають, що саме необхідно, і куди рухатися далі. 

Отримати роботу та визначити ваш подальший професійний розвиток просто! Лише напишіть нам. 

Розвиток карʼєри в H-X Technologies 

Для спрощення підготовки спеціалістів, особливо на початкових етапах, ми у H-X Technologies виділяємо окремо два найбільш популярних напрямки кібербезпеки:

 • Технічна кібербезпека (пентести, розслідування, аудит смарт-контрактів, безпека застосунків тощо);
 • Аудит і менеджмент інформаційної безпеки (стратегічне управління, аналіз ризиків, навчання користувачів, відповідність стандартам тощо).

З огляду на важливість цих напрямів, ми розробили для них програми професійного розвитку. Ми розуміємо важливість навчання, професійного розвитку та актуальності навичок кожного фахівця, від інтерна до експерта. Тож допомагаємо кожному працівнику розвиватися, здобувати актуальні навички і впевнено рухатися вперед у нашій компанії.

Висновки 

Кібербезпека у 2024 році стає все більш актуальною для всіх видів бізнесу, адже постійно зростає кількість кіберінцидентів. Щоб забезпечити захист компанії, необхідно зібрати висококваліфіковану команду. Збалансована комбінація технічних і соціальних навичок, а також освоєння сучасних стандартів і сертифікацій, визначає успіх у цьому важливому сегменті. 

Ми розглянули основні сфери кібербезпеки, необхідні ключові тверді навички фахівців, розібрали важливість мʼяких навичок для працівників будь-якого рівня, а також визначили важливість сертифікації. Обізнаність у цих питаннях важлива не лише для початківців та працівників галузі кібербезпеки, а й для кадрових спеціалістів, керівників компаній і фахівців із професійного розвитку персоналу.

Для початківців та спеціалістів ми надаємо можливість стажування, роботу, навчання та сертифікацію у H-X Technologies. А для компаній будь-якої діяльності пропонуємо послуги безпеки (аутсорсинг і аутстафінг), а також організацію тренінгів та навчань персоналу. 

Ми забезпечуємо захист бізнесу на найвищому рівні та ділимось цими знаннями з вами.

FAQ

Які основні тверді навички потрібні у сфері кібербезпеки?

Роботодавці шукають працівників з такими навичками, як знання мережевої та хмарної безпеки, тестування на проникнення, реагування на інциденти, шифрування, а також розуміння інструментів і технологій безпеки.

Чи потрібно фахівцям з кібербезпеки знати мови програмування?

Так, знання програмування є важливим для фахівців з кібербезпеки, оскільки допомагає у виконанні таких завдань, як автоматизація, написання сценаріїв та розуміння внутрішньої роботи інструментів і експлоітів безпеки.

Які мови програмування повинні знати фахівці з кібербезпеки?

Python, JavaScript, Bash та PowerShell зазвичай рекомендують вивчати фахівцям із кібербезпеки через їхню універсальність та застосовність у таких завданнях, як написання сценаріїв, автоматизація та розробка інструментів.

Які м’які навички особливо цінні в кар’єрі кібербезпеки?

М’які навички, такі як знання англійської та інших мов, комунікація, презентація, критичне мислення, робота в команді та адаптивність, мають вирішальне значення для ефективної роботи.

Які заходи з кібербезпеки є пріоритетними для бізнесу?

Співпраця із компаніями кібербезпеки (аутсорсинг і аутстафінг), розробка політик і процедур безпеки, навчання співробітників, контроль доступу, регулярне оновлення програмного забезпечення, шифрування, моніторинг подій безпеки та планування реагування на інциденти є пріоритетними для будь-якого бізнесу.

Як оцінити потреби бізнесу в кібербезпеці та впровадити ефективні рішення?

Проведіть комплексну оцінку ризиків, визначте критичні активи та потенційні загрози, розробіть політику та процедури кібербезпеки, або інвестуйте в надійні інструменти кібербезпеки та розгляньте можливість залучення фахівців із кібербезпеки для ретельної оцінки та рекомендацій. Ми будемо раді вам допомогти.

Інші записи

25/05/2024
Програма кібербезпеки своїми руками
03/05/2024
Анонімні криптовалюти й криптоміксери: етика та законність