Битва за кібербезпеку: хто кращий — CISO чи vCISO?

22.06.2024 Автор: Володимир Булдижов

Роль сучасного директора з інформаційної безпеки (CISO)

Еволюція кіберзагроз

В умовах постійно зростаючої автоматізації бізнес-процесів, технологічних процесів і документообігу, інформація стає найціннішим ресурсом комерційних компаній, громадських і державних організацій. 

Кіберзагрози еволюціонують із неймовірною швидкістю, і збитки від кібератак можуть бути колосальними — від фінансових втрат і репутаційної шкоди до юридичних наслідків і припинення існування бізнесу. Кіберфізичні атаки здатні навіть завдавати шкоду здоров’ю людей або викликати екологічні катастрофи.

Організації стикаються з різними видами загроз: від шкідливого ПЗ і DDoS-атак до витоків даних і фішингу. Значення інформаційної безпеки стає очевидним: вона не тільки захищає дані та системи, а й забезпечує безперервність бізнесу, довіру клієнтів і дотримання нормативних вимог.

У цій статті ми опишемо роль сучасного директора з інформаційної безпеки. Ми поділимося досвідом та інсайтами про те, як можна навчитися цієї професії, виростити у своїй компанії такого менеджера або недорого найняти ефективного “приходящого” директора з інформаційної безпеки.

Роль CISO у забезпеченні захисту даних та інфраструктури компанії

man works

Сьогодні директор з інформаційної безпеки (Chief Information Security Officer, CISO) відіграє центральну роль у забезпеченні захисту бізнес-процесів, даних та інфраструктури в середніх і великих компаніях та організаціях. Однак навіть невеликі організації все частіше починають створювати позиції директора або менеджера інформаційної безпеки хоча б із частковою зайнятістю. Його завдання виходять далеко за межі технічного захисту, з яким може справлятися мережевий інженер або адміністратор безпеки. CISO є стратегічним лідером, який формує політику безпеки, управляє ризиками та забезпечує відповідність нормативним вимогам.

CISO виступає в ролі сполучної ланки між ІТ-відділом, відділом інформаційної безпеки (якщо він є), відділом фізичної безпеки, бізнес-підрозділами та вищим керівництвом компанії, а також її власниками або акціонерами. Для ефективного виконання обов’язків CISO необхідно розбиратися в бізнес-процесах і стратегічних цілях компанії, щоб гармонійно включати заходи безпеки в загальну бізнес-стратегію. 

Зрештою, безпека, особливо управління ризиками як її ключовий процес, — це економічна дисципліна, яка оперує поняттями ймовірного збитку, інвестицій у заходи зниження ризиків, повернення цих інвестицій, періоду окупності тощо. Уміння говорити мовою бізнесу, грошей і економіки необхідне CISO для плідного діалогу з бізнес-керівниками своєї організації.

Що ж конкретно для цього робить директор з інформаційної безпеки? Заглибимося трохи в його повсякденні завдання.

Обов’язки CISO

Функції CISO охоплюють широкий спектр завдань, включно з розробленням стратегій, архітектур, політик і процедур інформаційної безпеки, аналізом загроз, управлінням ризиками, розробленням і впровадженням програм поінформованості співробітників щодо безпеки, реагуванням на великі інциденти інформаційної безпеки та багато іншого. Розглянемо деякі з цих обов’язків.

Розроблення та реалізація стратегії інформаційної безпеки

Однією з першорядних функцій CISO є розробка і впровадження всеосяжної стратегії інформаційної безпеки організації. Як правило, така стратегія містить у собі визначення стандартів, політик безпеки та процедур, спрямованих на захист інформаційних ресурсів організації. Важливими етапами розроблення та реалізації стратегії безпеки є:

 • високорівневий аналіз стану безпеки організації;
 • визначення високорівневих цілей безпеки для їхньої подальшої деталізації;
 • інтеграція стратегії безпеки з бізнес-стратегією організації;
 • розроблення та впровадження стандартів, політик, операційних планів, процедур, чеклистів та інших документів і записів із безпеки;
 • визначення підходів до оцінювання ефективності заходів безпеки та виконання цього оцінювання;
 • нарешті, корекція поточних цілей, планів, документів і записів, початок нових циклів їхньої підтримки, і так до нескінченності.

Управління ризиками та дотримання нормативних вимог

spacious office

Ефективне управління ризиками — один із найважливіших обов’язків CISO. Він охоплює ідентифікацію ризиків, пов’язаних з інформаційною безпекою, їхнє оцінювання та обробку. Без управління ризиками неможливо або вкрай складно оптимізувати бюджет інформаційної безпеки та оцінити доцільність інвестицій у неї. 

Дотримання нормативних вимог також є критично важливою частиною роботи CISO. Залежно від галузі та регіону, компанії повинні відповідати різним стандартам і законодавчим вимогам, як-от GDPR, HIPAA, ISO/IEC 27001 та іншим. У цьому напрямку обов’язки CISO включають:

 • забезпечення відповідності всіх процесів і систем компанії актуальним нормативним вимогам;
 • проведення регулярних внутрішніх аудитів та участь у зовнішніх аудитах для перевірки відповідності;
 • оновлення та адаптація політик і процедур безпеки відповідно до змін у законодавстві та стандартах;
 • внутрішня та зовнішня звітність і комунікації, пов’язані з дотриманням і порушеннями вимог безпеки.

Реагування на інциденти та розслідування

Задовго до виникнення інцидентів інформаційної безпеки CISO зобов’язаний визначити, як на них реагувати, навчити співробітників і перевірити їхні знання. Його дії включають:

 • розробку та впровадження планів реагування на інциденти інформаційної безпеки;
 • координацію різних дій команд у разі виявлення інциденту інформаційної безпеки;
 • участь у відновленні роботи систем і процесів компанії, яких торкнувся інцидент;
 • розслідування інцидентів, включно зі співпрацею з правоохоронними органами;
 • комунікації, документування, звітність, робота над помилками, пост-інцидентні заходи тощо.

Інші обов’язки директора з інформаційної безпеки

Людський фактор відіграє важливу роль у забезпеченні інформаційної безпеки. Тому CISO повинен організовувати регулярне навчання співробітників методам розпізнавання вразливостей і кіберзагроз, запобігання їм, вирощувати й заохочувати «чемпіонів безпеки» (неформальних лідерів у сфері безпеки), просувати методи та засоби безпеки, а також формувати культуру безпеки в колективі. 

Крім перерахованих вище завдань, CISO може виконувати або організовувати безліч інших функцій, спрямованих на забезпечення комплексного захисту компанії, наприклад:

 • специфічні аудити, тестування та оцінки безпеки окремих підрозділів, процесів, серверів, застосунків або інших активів організації;
 • стратегічне управління ідентифікацією та доступами;
 • стратегічне управління моніторингом подій безпеки й розвідкою загроз;
 • узгодження змін в інфраструктурі ІТ компанії або вихідному коді програмного забезпечення;
 • вибір, впровадження та адміністрування програмно-апаратних рішень у сфері інформаційної безпеки;
 • управління безпекою ланцюга постачань і взаємодій із зовнішніми сторонами;
 • управління фізичною безпекою ІТ-інфраструктури (захист серверів, мобільних пристроїв, участь у впровадженні та підтримці систем відеоспостереження, контролю фізичного доступу) тощо.

Таким чином, обов’язки CISO вимагають не тільки глибоких технічних знань, а й розвинених лідерських якостей, уміння ухвалювати стратегічні рішення та навички ефективної координації команд співробітників із різними пріоритетами, цілями та інтересами. Зупинимося докладніше на цих знаннях і якостях.

Навички та кваліфікація CISO

skills

Директор з інформаційної безпеки повинен володіти широким спектром навичок і кваліфікацій, щоб ефективно виконувати свої обов’язки та захищати компанію від кіберзагроз. Розглянемо основні базові навички, необхідні для успішного виконання ролі CISO. 

Ці навички досить різнобічні, і тому рідко поєднуються в однієї людини в повному обсязі. Проте за дефіциту тих чи інших навичок директору з інформаційної безпеки знадобиться більше часу для ухвалення повсякденних рішень і буде складніше заробити авторитет як у підлеглих, так і в ІТ-фахівців з інших підрозділів.

Технічні навичкиОпис
Знання мережевих технологійРозуміння роботи мереж і мережевих протоколів, аналіз мережевого трафіку, виявлення підозрілої активності, управління файрволами, системами управління мережевим доступом тощо.
Вміння виявляти вразливостіЗнання методів та інструментів тестування на проникнення та оцінки технічних вразливостей. Уміння бачити слабкі місця в архітектурах, бізнес-процесах, операціях, зокрема, недокументованих.
КриптологіяЗнання криптографічних методів і алгоритмів, як-от AES, RSA, SHA, дає змогу захищати дані під час передавання та зберігання. Розуміння основ криптоаналізу допомагає оцінювати безпеку систем, будувати безпечні системи, виконувати розслідування інцидентів тощо.
Захист данихУміння об’єднувати методи інвентаризації, класифікації, автентифікації, авторизації, шифрування, моніторингу та управління доступом для захисту цінних даних.
Вміння працювати з великим обсягом данихУміння аналізувати логи з метою відновлення подій. Уміння відновлювати пошкоджені дані. Знання регулярних виразів. Уміння перетворювати неструктуровані дані в структуровані та зворотньо. Розуміння безпеки баз даних та основ управління сучасними базами даних.
Знання готових рішень у сфері безпекиРозуміння принципів роботи програмно-апаратних рішень наступних груп: криптографічні рішення, безпека даних, виявлення загроз, запобігання загрозам, коригувальні та компенсувальні рішення, обманні рішення, керування ідентифікацією та доступом, безпека доступу до мережі, мережева безпека, управління кінцевими точками, безпека застосунків та DevSecOps, управління вразливостями, хмарна безпека, керування інформацією та подіями безпеки, управління ризиками. Уміння виконувати порівняльний аналіз рішень за безліччю критеріїв, а також обирати та впроваджувати оптимальні рішення для конкретної ситуації та з урахуванням майбутнього стратегічного розвитку.
Розуміння технологій розробки ПЗ, віртуалізації, DevOpsПроєктування, розробка і доопрацювання скриптів та іншого програмного забезпечення, що використовується в системах і процесах інформаційної безпеки. Проєктування безпечних систем. Використання віртуальних машин для налагодження, тестування, аналізу та інших завдань безпеки.
Ділові якостіОпис
Управління командамиСтворення команди фахівців із безпеки, планування, організація та мотивація співробітників. Координація зусиль команд із різними інтересами під час розв’язання складних завдань, що зачіпають кілька підрозділів організації або навіть кілька різних організацій.
Навички комунікації, презентацій та викладанняЕфективна комунікація з різними рівнями організації, а також із клієнтами, підрядниками, партнерами, правоохоронними органами та пресою. Уміння грамотно писати, структурувати та презентувати інформацію з метою полегшення засвоєння. Уміння бачити проблеми з інших точок зору, брати до уваги альтернативні погляди, вести переговори, врегульовувати конфлікти, пояснювати простими словами складні технічні поняття, «пом’якшувати» комунікації та «згладжувати гострі кути». Уміння працювати в мультикультурному середовищі. Уміння створити та підтримувати культуру безпеки тощо.
Аналітичні здібності, навички управління проєктами та кризами, рішучість та відповідальністьЗдібності до аналізу і синтезу, вміння моделювати та декомпозувати, абстрактне і критичне мислення. Розуміння неочевидних і складних причинно-наслідкових зв’язків. Передбачення наслідків подій, дій і бездіяльності. Незалежність, уміння діяти в умовах часткової невизначеності, в умовах жорстких термінів і обмежених ресурсів. Здатність брати на себе відповідальність у критичній ситуації.
Інші ділові якостіЗдатність до навчання, адаптивність, позитивність, інтуїція, підприємницькі навички (уміння приймати ризики, уміння швидко оцінювати ризики неформальними методами, уміння швидко оцінювати співвідношення витрат і вигод) тощо. 
Економічні навичкиОпис
Кількісна оцінка ризиківПроведення кількісної оцінки ризиків, аналіз імовірності та наслідків кіберзагроз.
Окупність інвестицій у безпекуАргументація необхідності заходів безпеки з точки зору їх економічної доцільності, розрахунок ROSI (ROI безпеки).
Бизнес-навичкиОпис
Розуміння технологічних процесів та бізнес-процесівУміння будувати процеси безпеки з нуля, документувати та візуалізувати їх, оцінювати їхню ефективність та оптимізувати їх. Уміння інтегрувати процеси безпеки з іншими процесами організації. Розуміння бізнес-процесів компанії для знаходження неочевидних вразливостей і загроз, а також для розроблення специфічних заходів безпеки, що підтримують ці бізнес-процеси.
Інтеграція безпеки у стратегію компаніїІнтеграція стратегії та заходів безпеки в загальну бізнес-стратегію компанії для підтримки бізнес-цілей. Оцінка відповідності стратегії та заходів безпеки загальній стратегії компанії.
Юридичні навичкиОпис
Знання національного та міжнародного законодавстваЗнання релевантних локальних і міжнародних норм, пов’язаних з ІТ і безпекою, вміння правильно витлумачити ці норми та перетворити їх на корпоративні вимоги. Знання заходів відповідальності за порушення норм. Аналіз договорів тощо.

Шлях до посади CISO

ladder of books

Здобуття навичок і посади директора з інформаційної безпеки — це складний і багатогранний процес, що вимагає не тільки глибоких технічних знань у сфері інформаційних технологій, а й здатності швидко реагувати на загрози, ефективно управляти ризиками, а також високої відповідальності, передбачливості, обачливості, комунікабельності, гнучкості, адаптивності та інших ділових якостей. Розглянемо ключові етапи на шляху до цієї важливої посади, включно зі способами здобуття необхідних навичок та кваліфікації.

Освіта

Освіта відіграє ключову роль у підготовці майбутнього CISO. При цьому навчальні програми вишів часто відстають на 5-10 років від сучасних технологій і не забезпечують достатніх знань. Тому для отримання необхідних знань і навичок важливо пройти спеціалізовані курси та отримати відповідні сертифікати.

Одними з найбільш визнаних сертифікатів у сфері інформаційної безпеки, які найкраще підходять для ролі CISO, є CISSP (Certified Information Systems Security Professional) і CISM (Certified Information Security Manager). Ці сертифікати підтверджують високий рівень компетентності в управлінні інформаційною безпекою та визнані міжнародною спільнотою:

 • ISC2 CISSP. Сертифікація CISSP охоплює вісім ключових доменів інформаційної безпеки, включно з управлінням ризиками, безпекою активів, архітектурою та проєктування безпеки, комунікаціями та мережевою безпекою, управлінням доступом, оцінкою та тестуванням безпеки, операційною безпекою та безпекою застосунків. Для отримання цього сертифіката необхідно мати мінімум п’ять років досвіду роботи в інформаційній безпеці та успішно скласти складний іспит.
 • ISACA CISM. Сертифікація CISM фокусується на стратегічному та операційному управлінні інформаційною безпекою, управлінні ризиками, управлінні інцидентами, розробці програм безпеки та управлінні ними. Для отримання цього сертифіката також потрібно щонайменше 5 років досвіду роботи та успішне складання іспиту.

Професійний досвід

Практичний досвід роботи в ІТ та інформаційній безпеці є важливою частиною становлення фахівця як повноцінного CISO. Досвід у цій сфері допомагає розвинути необхідні навички та ділові якості, а також глибше зрозуміти різні практичні аспекти інформаційної безпеки в конкретних інфраструктурах, галузях і локальних культурах. Досить часто ефективні директори з інформаційної безпеки починають свою кар’єру в ІТ, і потім перемикаються на інформаційну безпеку:

 • Робота в ІТ. Початок кар’єри в галузі інформаційних технологій надає базові загальні технічні знання та досвід, який необхідний для роботи в інформаційній безпеці. Робота на таких ролях, як системний адміністратор, мережевий інженер або розробник програмного забезпечення, допомагає здобути базове загальне розуміння роботи ІТ-інфраструктури, ІТ-сервісів і застосунків.
 • Робота в інформаційній безпеці. Перехід на посади, пов’язані безпосередньо з інформаційною безпекою, дає змогу отримати більш спеціалізовані знання та досвід. Такі ролі можуть включати роботу аналітиком інформаційної безпеки, інженером з безпеки, менеджером ризиків або фахівцем із розслідування інцидентів. Цей досвід допомагає розвинути спеціальні базові практичні навички, необхідні для роботи CISO.

Постійне навчання та підвищення кваліфікації

learning

Світ кібербезпеки постійно змінюється. Тому, щоб стати й продовжувати бути успішним CISO, недостатньо мати гарну освіту, сертифікати та початковий досвід. Необхідно постійно вчитися й підвищувати свою кваліфікацію, а також завжди бути в курсі новин світу кібербезпеки та галузей своїх клієнтів або роботодавців. 

Міжнародні сертифікації з безпеки негайно анулюються, якщо їхній власник вчасно не прозвітує і не надасть докази, що він витратив на підтримку своєї професійної освіти певну кількість годин щорічно.

 • Постійне навчання. Участь у конференціях, семінарах, вебінарах і курсах підвищення кваліфікації допомагає бути в курсі останніх тенденцій і загроз кібербезпеки. Деякі з найвідоміших конференцій включають Black Hat, DEFCON і RSA Conference.
 • Професійні спільноти та асоціації. Приєднання до професійних спільнот та асоціацій, таких як (ISC)², ISACA та SANS Institute, надає доступ до ресурсів, матеріалів для навчання та мережевих можливостей, які можуть бути корисними для кар’єрного зростання.
 • Аналіз і дослідження. Читання спеціалізованої літератури, наукових статей, оглядів і звітів про безпеку допомагає поглибити знання та залишатися в курсі актуальних загроз, вразливостей, нових технологій і методів захисту.
 • Розвиток ділових якостей. Як згадувалося вище, ділові якості (софт-скіли) вкрай важливі для ефективного менеджера безпеки. Спеціалізовані тренінги та робота над помилками в реальних робочих ситуаціях допомагають розвивати ділові якості. 

Перераховані етапи прокачування хард-скілів і софт-скілів менеджера безпеки показують способи формування компетентного та кваліфікованого CISO, готового впоратися із сучасними викликами в галузі інформаційної безпеки.

Таким чином, ми бачимо, що для вирощування таких компетенцій необхідні довгі роки міждисциплінарного навчання, цілеспрямованої практики та наполегливої праці. Відповідно, найм готового фахівця CISO, який вклав у свій розвиток цю працю й значну частину свого життя, обійдеться в чималі суми компенсацій цьому фахівцеві. На щастя, існує вигідніша альтернатива.

Переваги використання vCISO

Віртуальний директор з інформаційної безпеки (virtual CISO) стає дедалі популярнішим рішенням для багатьох компаній, які прагнуть забезпечити високий рівень безпеки за оптимізації витрат. По суті, це позаштатний CISO, який працює за контрактом. 

Розглянемо ключові переваги використання vCISO і наведемо приклади реальних кейсів, що демонструють економічну ефективність і гнучкість цього підходу.

Економічна ефективність

Однією з найбільш значущих переваг використання vCISO є економічна ефективність. Найм штатного CISO може бути дорогим, особливо для малого та середнього бізнесу. 

Ідея найму віртуального CISO — це можливість отримати доступ до висококваліфікованих експертів з інформаційної безпеки без необхідності оплачувати повну зарплатну ставку, а також повний пакет компенсацій і пільг штатного співробітника.

 • Зниження витрат на зарплату і пільги. Штатний CISO зазвичай вимагає значної зарплати та пакета пільг, включно з медичним страхуванням, пенсійними внесками та іншими компенсаціями. Використання vCISO дає змогу скоротити ці витрати, оскільки компанія оплачує лише ті послуги, які дійсно необхідні.
 • Оптимізація витрат на навчання та підвищення кваліфікації. Штатні фахівці потребують постійного навчання та підвищення кваліфікації, що також вимагає фінансових вкладень. Фахівець vCISO вже володіє необхідними знаннями та досвідом, що дає змогу скоротити витрати на навчання, сертифікації та їхню щорічну підтримку.

Гнучкість та адаптивність

worker in the office

Гнучкість і адаптивність — ще одна важлива перевага використання vCISO. Компанії можуть залучати такого експерта тільки за потреби, що особливо корисно в умовах швидко мінливого ландшафту кіберзагроз.

 • Доступ до широкого кола експертів. Віртуальні CISO часто працюють на чолі команди, що складається з різних фахівців, які володіють широким спектром навичок і знань. Це дає змогу компанії-клієнту отримувати консультації та рішення з найрізноманітніших аспектів інформаційної безпеки: від стратегії до вузьких технічних питань.
 • Масштабованість послуг. Послуги vCISO можна легко масштабувати залежно від потреб компанії. Це означає, що компанія може збільшувати або скорочувати обсяг послуг залежно від поточних завдань і бюджетних обмежень.
 • Швидка адаптація до нових вимог і загроз. Фахівці vCISO можуть оперативно реагувати на нові вимоги нормативних актів і загрози, що з’являються, надаючи актуальні рекомендації та рішення.
 • Висока доступність. Послуги vCISO, на відміну від CISO в штаті, можуть бути доступні в режимі 24x7x365. Фахівці vCISO шляхом своєї взаємозамінності виглядають для роботодавця такими, що ніколи не сплять, не хворіють і не йдуть у відпустку.

Приклади кейсів

Розглянемо кілька кейсів, які демонструють переваги використання vCISO на практиці.

Виробнича компанія знизила збитки від інцидентів на 51% і витрати на безпеку на 42% завдяки аутсорсингу CISO

Середньорозмірна польська виробнича компанія зіткнулася з необхідністю посилення заходів інформаційної безпеки, зокрема, заходів забезпечення безперервності бізнесу та захисту від простоїв технологічних процесів унаслідок атак російських хакерів на інфраструктуру ІТ і OT компанії. Найм штатного CISO виявився б занадто дорогим рішенням. Компанія вирішила скористатися послугами vCISO зі спеціалізацією безпеки ICS

У результаті компанія знизила витрати на 42% порівняно з наймом штатного фахівця. Компанія змогла впровадити сучасні методи захисту даних і систем, а також значно підвищити рівень безпеки своєї інфраструктури ІТ і ОТ, завдяки досвіду і знанням vCISO.

Кількість зареєстрованих компанією за рік інцидентів інформаційної та кіберфізичної безпеки знизилася на 44%, а збиток від них — на 51%.

Фінансовий стартап використав сервіс vCISO, швидко отримав сертифікат безпеки та, завдяки йому, залучив значні інвестиції

Молодий фінтех-стартап зі Швеції, що займається розробкою програмного забезпечення в галузі платіжних систем, потребував висококласних фахівців із безпеки для захисту своїх інноваційних рішень. Найм штатного CISO був би занадто витратним для компанії на етапі старту. Стартап вирішив скористатися послугами vCISO.

У результаті стартап отримав доступ до експертів світового рівня, які допомогли розробити і впровадити ефективні заходи безпеки. Крім того, використання vCISO дало змогу стартапу оптимізувати бюджет і спрямувати більше коштів на розвиток основної діяльності, зберігаючи високий рівень безпеки.

Менеджер vCISO допоміг стартапу визначити, відповідність яким саме міжнародним стандартам безпеки йому необхідна насамперед для просування на ринках США та Європи, а також впровадив відповідність цим стандартам. Інвестори високо оцінили сертифікати відповідності стандартам безпеки. Стартап успішно пройшов черговий раунд інвестування, і суттєво масштабував свої потужності.

Висновок

virtual director

В умовах сучасного цифрового світу роль директора з інформаційної безпеки стає все критичнішою для захисту даних та інфраструктури компаній. CISO забезпечує розробку та реалізацію ефективних стратегій і планів інформаційної безпеки, управління ризиками, реагування на інциденти та навчання співробітників, що в сукупності створює надійну систему захисту від кіберзагроз і кіберфізичних загроз.

Використання віртуального CISO надає значні переваги, особливо для малих і середніх підприємств. Сервіс vCISO дає змогу скоротити витрати, підвищити гнучкість і адаптивність, а також отримати доступ до висококласних експертів, які допоможуть забезпечити високий рівень безпеки.

Рекомендації для бізнесу: як вибрати відповідного CISO або vCISO

Під час вибору CISO або vCISO важливо враховувати кілька ключових факторів:

 1. Переконайтеся, що кандидат має необхідні сертифікати та кваліфікацію, як-от CISSP або CISM, а також відповідний досвід роботи в галузі інформаційної безпеки.
 1. CISO повинен добре розбиратися в бізнес-процесах компанії та вміти інтегрувати заходи безпеки в загальну стратегію компанії. Попросіть кандидата дати специфічні рекомендації щодо захисту одного конкретного бізнес-процесу. Для початку оцініть почуття міри кандидата і його підходи до зниження притаманних незручностей, які виникають за будь-яких заходів безпеки.
 1. Шукайте фахівця, який володіє не тільки глибокими технічними знаннями, а й здатністю ефективно управляти командою і комунікувати з керівництвом. Попросіть вашого кадровика або психолога, а також економіста та юриста оцінити ділові якості, економічні та юридичні навички кандидата.
 1. В умовах швидко мінливого ландшафту кіберзагроз важлива здатність фахівця швидко адаптуватися до нових вимог і загроз. Доручіть кандидату нестандартне тестове завдання, наприклад, з реагування на загрозу або інцидент з нещодавньої історії вашої компанії або завдання з усунення нестандартної вразливості, яка не має патча.
 1. Розгляньте можливість тимчасового або постійного використання сервісу vCISO замість найму CISO, з метою оптимізації витрат, особливо якщо ваш бізнес перебуває на етапі зростання, або ви прагнете економічної ефективності.

Для тих, хто розглядає можливість використання vCISO, рекомендуємо звернути увагу на наш сервіс. Наші висококваліфіковані експерти з інформаційної безпеки, відповідають усім вимогам і рекомендаціям, перерахованим вище. 

Наш vCISO допоможе інтегрувати безпеку в стратегію вашого бізнесу, створити для вашої компанії додану вартість і додаткові конкурентні переваги завдяки новому високому рівню безпеки, а також уникнути значних фінансових втрат від інцидентів, штрафів за порушення норм безпеки та від надлишкових витрат на зарплати штатних фахівців.

Детальніше про послугу «Експерти як сервіс і Virtual CISO» можна дізнатися за допомогою безкоштовної консультації

Отримайте знижку 10% на сервіс vCISO за промокодом «HXvCISO».

Інші записи

25/05/2024
Програма кібербезпеки своїми руками
03/05/2024
Анонімні криптовалюти й криптоміксери: етика та законність