Чим відрізняється тестування на проникнення від Red Team?

19.08.2023

У сучасну цифрову епоху, коли кіберзагрози набувають дедалі витонченіших форм, розуміння методів і підходів до забезпечення інформаційної безпеки стає цінною валютою.

Для тих, хто цікавиться кібербезпекою, розбір відмінностей між тестуванням на проникнення (пентестом) і Red Team може виявитися вельми корисною інформацією. Ця стаття призначена для технічних фахівців, керівників і всіх тих, хто прагне поглибити свої знання в галузі аналізу вразливостей і запобігання атакам.

Просунуті загрози і тактики кіберзлочинців ставлять перед нами завдання оновлення й поліпшення стратегій захисту. У цьому контексті, розуміння відмінностей між тестуванням на проникнення і Red Team допоможе компаніям сформувати більш ефективні та інтегровані підходи до забезпечення кібербезпеки.

Що таке тест на проникнення?

hacker's work

У сучасній архітектурі цифрових систем, де складні мережі та застосунки стають стандартом, забезпечення їхньої безпеки перетворюється на ключове завдання. У цьому контексті тестування на проникнення висувається на передній план як потужний інструмент, здатний виявити вразливості в системах, які потенційні зловмисники могли б використати у своїх цілях.

Простіше кажучи, тест на проникнення – це симуляція атаки на власні інформаційні ресурси. Досвідчені фахівці проводять уважне дослідження мереж, застосунків та інфраструктури, виявляючи можливі точки входу. Важливо розуміти, що це не спроба реального злому, а скоріше методологічний аналіз, спрямований на виявлення вразливих місць ще до того, як вони можуть бути використані зловмисниками.

Навіщо потрібне тестування на проникнення?

hacker

Проникаючи глибше в суть тестування на проникнення, ми зосереджуємося на його ключовій меті. Цей метод відіграє роль не лише віртуального “зломщика”, а й також виконує функцію надійного “охоронця”, який дає змогу оцінити ефективність ваших захисних механізмів перед реальними загрозами.

Основна мета полягає у виявленні та класифікації потенційних вразливостей у системі. Такі вразливості можуть бути пов’язані з недостатнім захистом паролів, вразливостями в коді програм, недостатніми правами доступу та багатьма іншими аспектами. Виявивши ці вразливості, можна виявити найбільш критичні області та вжити відповідних заходів для усунення проблем.

У результаті тестування на проникнення формується всебічна картина рівня захищеності організації. Це допомагає виявити вразливі місця і забезпечує впевненість у тому, що ви готові протистояти реальним загрозам. Крім того, такий підхід не тільки підвищує загальний рівень безпеки, але також сприяє зміцненню довіри з боку клієнтів і партнерів, що має особливе значення в епоху цифрових технологій.

Іноді до сфери охоплення тестування на проникнення додається імітація атак соціальної інженерії. Таким чином досягається ще повніша та реалістичніша перевірка готовності організації протистояти реальним атакам. Тестування Red Team йде ще далі, розширюючи об’єкт тестування зі звичайних користувачів організації на її системних адміністраторів і спеціалістів з безпеки.

Що таке оцінка Red Team?

red team

Вдивляючись ще глибше в простори кібербезпеки, ми стикаємося з поняттям “Red Team” – потужним інструментом, який перетворює звичайне тестування на проникнення на справжнє мистецтво. Тут не просто здійснюється перевірка вразливостей, а створюється повноцінна сцена, на якій компанія оцінює свій власний захист через призму найскладніших сценаріїв взаємодії сторони, що атакує (Red Team), та сторони, що захищається (Blue Team), – системних адміністраторів і фахівців із кібербезпеки.

Отримані під час оцінювання Red Team результати цінні, оскільки вони допомагають усвідомити, наскільки ефективно організація виявляє і реагує на атаки в реальному часі, а також визначити пріоритети в галузі безпеки.

Основна мета оцінки Red Team полягає у виявленні вразливостей і слабких місць у сфері безпеки організації, які могли б залишитися непоміченими під час використання стандартних захисних методів. Цей вид оцінювання проводять досвідчені фахівці, та його цінність особливо актуальна для організацій, націлених на досягнення найвищого рівня безпеки.

У чому різниця між тестуванням на проникнення та Red Team?

teams

Розуміння відмінностей між тестуванням на проникнення і методологією Red Team – ключовий крок до вибору найкращої стратегії кібербезпеки. Обидва інструменти оцінюються в різних контекстах. Розглянемо, у чому полягають відмінності між цими двома методами. 

Нижче ми склали таблицю, яка виділяє відмінності між Red Team і тестуванням на проникнення, допомагаючи читачеві зрозуміти, який метод найбільше підходить для його конкретних потреб і цілей.

Тестування на проникненняRed Team
ЦільВиявлення вразливостей у системах або застосунках, рідше – недоліків навичок безпеки користувачів.Комплексна оцінка рівня безпеки організації, включаючи реагування на атаки в реальному часі персоналом, який відповідає за безпеку організації клієнта.
Галузь застосуванняЗазвичай фокусується на виявленні та оцінці максимальної кількості вразливостей у певних системах або застосунках. Зазвичай фокусується на найбільших вразливостях, глибині проникнення та оцінці реального збитку від нього. Оцінює загальний рівень безпеки організації, включно з роботою її відділу безпеки.
ПідхідРозглядає конкретні системи або застосунки, використовуючи відомі вразливості, рідше – вразливості нульового дня. Зазвичай проводиться у відкритому (overt) режимі з високим рівнем контролю з боку клієнта. Вразливості верифікуються, але рідко експлуатуються. Багатоетапна ескалація привілеїв, бічне переміщення, ексфільтрація даних та знищення доказів не виконуються.Симулює реальні атаки з використанням просунутих методів та інструментів, включно з програмним забезпеченням, спеціально розробленим для інфраструктури клієнта (simulated malware, custom payloads, scripts тощо). Проводиться в прихованому (covert) режимі так, щоб тільки вище керівництво організації клієнта знало про проведення тестування. Уразливості експлуатуються.  Виконується багатоетапна ескалація привілеїв, бічне переміщення (lateral movement), ексфільтрація даних та іноді знищення доказів.
АкцентФокусується на виявленні відомих вразливостей.Виявляє слабкі місця, які можуть залишитися непоміченими за допомогою традиційних методів захисту.
КлієнтиБудь-яка організація, яка бажає виявити вразливості в конкретних системах або застосунках.Організації, що вимагають найвищого рівня безпеки та вже мають досвід проходження тестування на проникнення.
РезультатРезультати надають інформацію про конкретні вразливості в системах або застосунках, і про оцінку їхніх ризиків.Результати надають цінну інформацію про здатність організації виявляти та реагувати на реальні атаки.
Частота проведенняПроводиться при потребі або періодично відповідно до вимог стандартів відповідності.Проводиться зазвичай з ініціативи вищого керівництва організації як більш просунутий тест на проникнення.

Що підходить для мого бізнесу?

ponder

Якщо ваша компанія шукає всебічну оцінку загального стану безпеки, включно з оцінкою ефективності ваших системних адміністраторів, спеціалістів з безпеки та інші аспекти, які виходять за рамки технічних, то оцінка Red Team може виявитися доцільнішою за пентест. Цей підхід являє собою не тільки перевірку вразливостей, а й створення складних сценаріїв атак, даючи змогу оцінити реакцію системи на реалістичні загрози.

Якщо ж ваша компанія націлена на виявлення вразливостей у конкретних системах або застосунках, якщо у вас немає досвіду проходження тестування на проникнення, то на початковому етапі воно може бути більш доцільним, ніж Red Team. Цей метод фокусується на аналізі конкретних вразливостей і їхньому впливі на цільову систему.

У будь-якому разі, підприємствам важливо оцінювати свої унікальні потреби в галузі безпеки та консультуватися з досвідченими експертами, щоб визначити оптимальний підхід до підвищення своєї безпеки.

Кому ми рекомендуємо використовувати Red Team?

corporation

Red Team – ідеальний супутник для компаній, який забезпечує надійне керівництво щодо поліпшення безпеки. Розглянемо, для яких конкретних типів організацій Red Team може виявитися найбільш вигідним і корисним.

Як правило, Red Team особливо корисний для організацій, які прагнуть підвищити загальний ступінь захищеності, оскільки дозволяє всебічно оцінити їхній захист. Цей вид оцінки також корисний для організацій, які повинні відповідати галузевим нормам і стандартам, наприклад, у фінансовому секторі, енергетиці або охороні здоров’я.

Ще одна група, якій може бути корисним проведення Red Team, – це організації, що пережили інцидент безпеки. Red Team допоможе таким організаціям виявити всі вразливості, що залишилися, і слабкі місця у своїх системах, а також перевірити ефективність усіх нових заходів безпеки, які було вжито.

Загалом, будь-яка організація, яка прагне забезпечити безпеку і захист своїх систем і даних, може отримати значну користь від застосування методу Red Team як логічного продовження традиційних пентестів.

Висновок

hacking

Таким чином, тестування на проникнення (пентест) і оцінка Red Team є цінними інструментами, що сприяють проактивному виявленню вразливостей і зниженню потенційних ризиків безпеки. 

Визначення оптимального вибору між цими підходами залежить від унікальних потреб кожної компанії, і тут ми рекомендуємо консультацію з досвідченими експертами. 

Важливо усвідомлювати, що не слід чекати кібератак, щоб почати діяти. Регулярні оцінки безпеки дають високий ступінь захисту бізнесу і даних. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб обговорити консультацію і перші кроки до зміцнення вашої кібербезпеки.

____________________

Підпишіться на наш канал Телеграм, щоб не пропустити нові статті нашого блогу.

Інші записи

25/05/2024
Програма кібербезпеки своїми руками
03/05/2024
Анонімні криптовалюти й криптоміксери: етика та законність